Postadresse: Postboks 323, 3301 Hokksund.
Besøksadresse: Semsmoveien 48, 3300 Hokksund
Tlf: 404 00 810
E-post: tor-eriksen@renholdstjenester.no