Hva rengjøringen omfatter
Flytterengjøring omfatter en fullstendig rengjøring av hele leiligheten, lokalet eller huset innvendig. Dette framkommer av listen nedenfor:

Boder 
Eventuelt kjeller og loft etter avtale 
Peiser og ovner etter avtale

Vår kompetanse
Vi har alt av utstyr, kjemi, gardintrapper og annet nødvendig utstyr med i våre servicebiler. Eventuell tilleggsbelysning kan vi medbringe. Leiligheter og eneboliger gjøres normalt på en til to dager. Ved større oppdrag og for bedrifter lager vi en egen framdriftsplan.

Ta kontakt
Ta gjerne kontakt med oss for å innhente et tilbud på flytterengjøring.