Kontorrenhold
Moderne kontorrenhold betyr en individuell tilpassing av renholdet til din bedrift, avhengig av behov, slitasje og rengjøringsfrekvens.

Noen har behov for renhold hver dag, andre en gang i uken. Derfor er det viktig å definere hvilke renholdsbehov man har - hvor ofte det skal rengjøres, hva som skal rengjøres - før man innhenter en pris. Vi er behjelpelige med å gjennomgå de individuelle behovene med hver enkelt kunde, slik at man kan finne grunnlaget for riktig pris.

Renhold av kontorer i dag dreier seg mye om å fjerne støv og annen luftbåren forurensing fra blant annet tekstiler og papir. Tor Eriksen Rengjøring AS benytter moderne løsninger for renhold, tilpasset individuelle behov. Ved en gjennomgang av deres renholdsbehov kan vi foreslå metoder for det mest hensiktsmessige og effektive renholdet.

Våre medarbeidere kan gjøre rent både på dagtid, morgen og kveld, etter deres ønske. Vår erfaring med kontorrenhold på dagtid er at dette fungerer svært godt.

Industrirenhold
Industrirenhold omfatter for eksempel produkthaller med kontorer, verksteder, bilfirmaer, skipsverft, næringsmiddelindustri, lagerhaller og elektrobedrifter med mer.

Typisk for denne kategorien lokaler er kombinasjonen av svært skitne og helt rene områder under ett og samme tak. En viktig del av renholdet blir derfor å skille de rene sonene fra de skitne med matter, og med hyppigere renholdsfrekvens i overgangssoner. Dessuten er det viktig å velge riktige kjemiske rengjøringsmidler og det rette utstyret.

Vi søker alltid å finne de beste renholdstekniske løsningene for å sikre best utførelse, samtidig som man tar de nødvendige hensyn til arbeidsmiljøet og til slitasje av flatene. Rengjøringen må være effektiv, men samtidig miljøvennlig! Tor Eriksen Rengjøring AS har mange års erfaring med spesialrenhold innenfor ulike typer industri.

 

Skolerenhold
Rengjøring av skoler innbefatter ofte store arealer, som må vaskes manuelt, da det ikke er plass til rengjøringsmaskiner. Manuell rengjøring er tungt, så det er viktig med et godt vedlikehold av polishbehandlete gulv. En annen avgjørende faktor er gode avtråkkingssoner med matter, rister og lignende som hindrer innføring av snø, sand/grus og søle på gulver som skal rengjøres daglig.
Et enkelt prinsipp for skolerenhold er at jo høyere standard det er på gulvene (at de er godt vedlikeholdte og fortsatt blanke), jo lettere og raskere utføres renholdet - noe som igjen påvirker kostnadene. Forholdsvis beskjedne investeringer i tiltak som nevnt ovenfor kan altså redusere den totale kostnaden betraktelig. Vi bistår gjerne med råd for løsninger før vi beregner en kostnad for dere.

For skolene kan vi gjerne kombinere løsninger der vi dekker deler av renholdet, dersom det er ønskelig.

Ta kontakt
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om deres behov for daglig renhold.